Unlimited Turbos

En investering med hög, eller mycket hög hävstång.

Använd sökfunktionen och listan nedan för att se våra Unlimited Turbos. Du kan även läsa mer om Unlimited Turbos genom att klicka på Utbildning ovan.

Typ

Underliggande

Unlimited Turbos (109)

Börskod Typ Underliggande Hävstång Fin.nivå Stop Loss Köp Sälj % produkt % UL ISIN Handla
T LONGOMX SG212 Long OMXS30 6,09 1 241,07 1 241,07 242,930 243,180 -- -- LU1860020590 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Long 1 241,07 03/01/2025
T LONGERIC SG1 Long Ericsson B 6,17 65,86 65,86 12,340 12,490 -- -- LU1860019741 Köp   Sälj Unlimited Turbo Ericsson B Long 65,86 03/01/2025
T LONGDAX SG283 Long DAX 9,33 9 877,28 9 877,28 12,140 12,150 -- -- LU1877128584 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 9 877,28 03/01/2025
T LONGDAX SG282 Long DAX 4,86 8 779,85 8 779,85 23,300 23,310 -- -- LU1877128402 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 8 779,85 03/01/2025
T LONGDAX SG284 Long DAX 13,47 10 243,09 10 243,09 8,400 8,410 -- -- LU1877128667 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 10 243,09 03/01/2025
T LONGOMX SG215 Long OMXS30 5,04 1 191,72 1 191,72 293,320 293,570 -- -- LU1877128824 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Long 1 191,72 03/01/2025
T LONGGULD SG5 Long Guld 39,40 1 248,58 1 248,58 2,870 3,000 -- -- LU1896232839 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Long 1 248,58 03/01/2025
T LONGDAX SG287 Long DAX 8,10 9 696,59 9 696,59 13,980 13,990 -- -- LU1896232599 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 9 696,59 03/01/2025
T LONGDAX SG286 Long DAX 4,54 8 619,15 8 619,15 24,940 24,950 -- -- LU1896232326 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 8 619,15 03/01/2025
T LONGDAX SG288 Long DAX 10,96 10 055,71 10 055,71 10,330 10,340 -- -- LU1896232672 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 10 055,71 03/01/2025
T LONGDAX SG289 Long DAX 13,25 10 235,21 10 235,21 8,550 8,560 -- -- LU1896232755 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 10 235,21 03/01/2025
T LONGHM SG9 Long Hennes & Mauritz B 7,73 120,05 120,05 17,210 17,410 -- -- LU1896231864 Köp   Sälj Unlimited Turbo Hennes & Mauritz B Long 120,05 03/01/2025
T LONGHM SG10 Long Hennes & Mauritz B 10,36 124,55 124,55 12,820 13,020 -- -- LU1896231948 Köp   Sälj Unlimited Turbo Hennes & Mauritz B Long 124,55 03/01/2025
T LONGHM SG8 Long Hennes & Mauritz B 4,38 106,73 106,73 30,450 30,650 -- -- LU1896231781 Köp   Sälj Unlimited Turbo Hennes & Mauritz B Long 106,73 03/01/2025
T LONGSILVER SG3 Long Silver 6,95 13,12 13,12 1,940 2,040 -- -- LU1840400342 Köp   Sälj Unlimited Turbo Silver Long 13,12 03/01/2025
T LONGSILVER SG2 Long Silver 4,10 11,60 11,60 3,320 3,420 -- -- LU1840400268 Köp   Sälj Unlimited Turbo Silver Long 11,60 03/01/2025
T LONGSILVER SG4 Long Silver 7,73 13,53 13,53 1,570 2,000 -- -- LU1840400425 Köp   Sälj Unlimited Turbo Silver Long 13,53 03/01/2025
T LONGGULD SG4 Long Guld 9,08 1 139,50 1 139,50 12,700 12,800 -- -- LU1840399742 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Long 1 139,50 03/01/2025
T LONGGULD SG3 Long Guld 7,03 1 098,80 1 098,80 16,390 16,490 -- -- LU1840399668 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Long 1 098,80 03/01/2025
T LONGGULD SG2 Long Guld 4,21 976,73 976,73 27,410 27,510 -- -- LU1840399585 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Long 976,73 03/01/2025
T LONGDAX SG277 Long DAX 11,02 10 061,93 10 061,93 10,280 10,290 -- -- LU1859834985 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 10 061,93 03/01/2025
T LONGEURGBP SG1 Long EUR/GBP 37,78 0,85 0,85 2,850 2,900 -- -- LU1840405903 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/GBP Long 0,85 03/01/2025
T LONGEURGBP SG2 Long EUR/GBP 62,06 0,86 0,86 1,700 1,750 -- -- LU1840406034 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/GBP Long 0,86 03/01/2025
T LONGEURGBP SG3 Long EUR/GBP 247,40 0,87 0,87 0,510 0,560 -- -- LU1840406117 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/GBP Long 0,87 03/01/2025
Uppdaterad på 24/01/2019 09:17:39

Beräkningar avseende framtida vinstprognoser är inte en tillförlitlig indikator på framtida vinster. 
Vinster eller förluster kan minskas eller ökas beroende på växelkursen och tar inte hänsyn till kostnader och avgifter som betalats av potentiella investerare (t.ex. skatter, avgifter och andra kostnader ådragna till följd av av lokala föreskrifter, courtage och ersättningar betalda till förmedlare av finansiella tjänster).