Unlimited Turbos

En investering med hög, eller mycket hög hävstång.

Använd sökfunktionen och listan nedan för att se våra Unlimited Turbos. Du kan även läsa mer om Unlimited Turbos genom att klicka på Utbildning ovan.

Typ

Underliggande

Unlimited Turbos (109)

Börskod Typ Underliggande Hävstång Fin.nivå Stop Loss Köp Sälj % produkt % UL ISIN Handla
T SHRT WTI SG1 Short WTI (NYMEX) 1,39 89,96 89,96 340,150 340,250 -- -- LU1817084418 Köp   Sälj Unlimited Turbo WTI (NYMEX) Short 89,96 03/01/2025
T SHRT BRENT SG1 Short Brent 1,56 99,70 99,70 352,740 352,840 -- -- LU1817084251 Köp   Sälj Unlimited Turbo Brent Short 99,70 03/01/2025
T SHRTBRENT SG4 Short Brent 1,67 97,10 97,10 32,890 32,990 -- -- LU1840399403 Köp   Sälj Unlimited Turbo Brent Short 97,10 03/01/2025
T SHRTHM SG1 Short Hennes & Mauritz B 1,81 204,50 204,50 73,970 74,170 -- -- LU1521320421 Köp   Sälj Unlimited Turbo Hennes & Mauritz B Short 204,50 03/01/2025
T LONGNOKIA SG1 Long Nokia 1,91 26,44 26,44 28,580 28,780 -- -- LU1817085225 Köp   Sälj Unlimited Turbo Nokia Long 26,44 03/01/2025
T SHRTBRENT SG3 Short Brent 2,14 89,08 89,08 25,640 25,740 -- -- LU1840399312 Köp   Sälj Unlimited Turbo Brent Short 89,08 03/01/2025
T SHRTNOKIA SG1 Short Nokia 2,41 77,38 77,38 22,650 22,850 -- -- LU1817085498 Köp   Sälj Unlimited Turbo Nokia Short 77,38 03/01/2025
T SHRTNDX SG78 Short NASDAQ 100 2,85 8 992,47 8 992,47 211,660 211,760 -- -- LU1840404765 Köp   Sälj Unlimited Turbo NASDAQ 100 Short 8 992,47 03/01/2025
T SHRTOMX SG257 Short OMXS30 2,96 1 982,73 1 982,73 502,260 502,510 -- -- LU1817085654 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Short 1 982,73 03/01/2025
T LONG SILVER SG1 Long Silver 2,99 10,21 10,21 4,570 4,670 -- -- LU1817085068 Köp   Sälj Unlimited Turbo Silver Long 10,21 03/01/2025
T SHRTBRENT S7 Short BRENT 3,04 80,62 80,62 18,000 18,100 -- -- LU1859914746 Köp   Sälj Unlimited Turbo BRENT Short 80,62 03/01/2025
T SHRTOMX SG262 Short OMXS30 3,08 1 961,77 1 961,77 481,380 481,630 -- -- LU1840405812 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Short 1 961,77 03/01/2025
T SHRTDAX SG261 Short DAX 3,09 14 670,75 14 670,75 36,860 36,870 -- -- LU1840401829 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Short 14 670,75 03/01/2025
T SHRT SILVER SG1 Short Silver 3,25 19,93 19,93 4,190 4,290 -- -- LU1817085142 Köp   Sälj Unlimited Turbo Silver Short 19,93 03/01/2025
T SHRTERIC SG2 Short Ericsson B 3,36 97,47 97,47 22,560 22,710 -- -- LU1860020327 Köp   Sälj Unlimited Turbo Ericsson B Short 97,47 03/01/2025
T SHRTHM SG4 Short Hennes & Mauritz B 3,36 171,23 171,23 39,760 39,960 -- -- LU1840403791 Köp   Sälj Unlimited Turbo Hennes & Mauritz B Short 171,23 03/01/2025
T SHRTDJIA SG57 Short DOW JONES 3,46 31 619,27 31 619,27 64,240 64,290 -- -- LU1840403015 Köp   Sälj Unlimited Turbo DOW JONES Short 31 619,27 03/01/2025
T SHRTBRENT S6 Short BRENT 3,47 78,13 78,13 15,760 15,860 -- -- LU1859914662 Köp   Sälj Unlimited Turbo BRENT Short 78,13 03/01/2025
T LONG GULD SG1 Long Guld 3,55 919,04 919,04 3 254,990 3 255,090 -- -- LU1817084509 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Long 919,04 03/01/2025
T SHRTBRENT S5 Short BRENT 3,73 76,94 76,94 14,680 14,780 -- -- LU1859914589 Köp   Sälj Unlimited Turbo BRENT Short 76,94 03/01/2025
T LONGSILVER SG2 Long Silver 4,10 11,60 11,60 3,320 3,420 -- -- LU1840400268 Köp   Sälj Unlimited Turbo Silver Long 11,60 03/01/2025
T LONGBOL SG4 Long Boliden 4,14 168,61 168,61 52,050 52,300 -- -- LU1860019584 Köp   Sälj Unlimited Turbo Boliden Long 168,61 03/01/2025
T SHRTNDX SG77 Short NASDAQ 100 4,20 8 241,27 8 241,27 143,630 143,730 -- -- LU1840404682 Köp   Sälj Unlimited Turbo NASDAQ 100 Short 8 241,27 03/01/2025
T LONGGULD SG2 Long Guld 4,21 976,73 976,73 27,360 27,460 -- -- LU1840399585 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Long 976,73 03/01/2025
Uppdaterad på 24/01/2019 09:59:30

Beräkningar avseende framtida vinstprognoser är inte en tillförlitlig indikator på framtida vinster. 
Vinster eller förluster kan minskas eller ökas beroende på växelkursen och tar inte hänsyn till kostnader och avgifter som betalats av potentiella investerare (t.ex. skatter, avgifter och andra kostnader ådragna till följd av av lokala föreskrifter, courtage och ersättningar betalda till förmedlare av finansiella tjänster).