Unlimited Turbos

En investering med hög, eller mycket hög hävstång.

Använd sökfunktionen och listan nedan för att se våra Unlimited Turbos. Du kan även läsa mer om Unlimited Turbos genom att klicka på Utbildning ovan.

Typ

Underliggande

Unlimited Turbos (109)

Börskod Typ Underliggande Hävstång Fin.nivå Stop Loss Köp Sälj % produkt % UL ISIN Handla
T LONG GULD SG1 Long Guld 3,54 919,04 919,04 3 264,750 3 264,850 -- -- LU1817084509 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Long 919,04 03/01/2025
T LONG SILVER SG1 Long Silver 2,99 10,21 10,21 4,570 4,670 -- -- LU1817085068 Köp   Sälj Unlimited Turbo Silver Long 10,21 03/01/2025
T LONGBOL SG4 Long Boliden 4,26 168,61 168,61 50,110 50,360 -- -- LU1860019584 Köp   Sälj Unlimited Turbo Boliden Long 168,61 03/01/2025
T LONGDAX SG277 Long DAX 11,02 10 061,93 10 061,93 10,280 10,290 -- -- LU1859834985 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 10 061,93 03/01/2025
T LONGDAX SG282 Long DAX 4,86 8 779,85 8 779,85 23,300 23,310 -- -- LU1877128402 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 8 779,85 03/01/2025
T LONGDAX SG283 Long DAX 9,33 9 877,28 9 877,28 12,140 12,150 -- -- LU1877128584 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 9 877,28 03/01/2025
T LONGDAX SG284 Long DAX 13,47 10 243,09 10 243,09 8,400 8,410 -- -- LU1877128667 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 10 243,09 03/01/2025
T LONGDAX SG286 Long DAX 4,54 8 619,15 8 619,15 24,940 24,950 -- -- LU1896232326 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 8 619,15 03/01/2025
T LONGDAX SG287 Long DAX 8,10 9 696,59 9 696,59 13,980 13,990 -- -- LU1896232599 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 9 696,59 03/01/2025
T LONGDAX SG288 Long DAX 10,96 10 055,71 10 055,71 10,330 10,340 -- -- LU1896232672 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 10 055,71 03/01/2025
T LONGDAX SG289 Long DAX 13,25 10 235,21 10 235,21 8,550 8,560 -- -- LU1896232755 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 10 235,21 03/01/2025
T LONGERIC SG1 Long Ericsson B 6,18 65,86 65,86 12,280 12,430 -- -- LU1860019741 Köp   Sälj Unlimited Turbo Ericsson B Long 65,86 03/01/2025
T LONGEURGBP SG1 Long EUR/GBP 37,78 0,85 0,85 2,850 2,900 -- -- LU1840405903 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/GBP Long 0,85 03/01/2025
T LONGEURGBP SG2 Long EUR/GBP 62,06 0,86 0,86 1,700 1,750 -- -- LU1840406034 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/GBP Long 0,86 03/01/2025
T LONGEURGBP SG3 Long EUR/GBP 247,40 0,87 0,87 0,510 0,560 -- -- LU1840406117 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/GBP Long 0,87 03/01/2025
T LONGEURSEK SG1 Long EUR/SEK 19,46 9,74 9,74 5,260 5,310 -- -- LU1840406547 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/SEK Long 9,74 03/01/2025
T LONGEURSEK SG2 Long EUR/SEK 28,72 9,91 9,91 3,560 3,610 -- -- LU1840406620 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/SEK Long 9,91 03/01/2025
T LONGEURSEK SG3 Long EUR/SEK 41,32 10,03 10,03 2,450 2,500 -- -- LU1840406893 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/SEK Long 10,03 03/01/2025
T LONGEURUSD SG1 Long EUR/USD 61,28 1,12 1,12 1,860 1,910 -- -- LU1840407354 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/USD Long 1,12 03/01/2025
T LONGGBPSEK SG1 Long GBP/SEK 12,38 10,83 10,83 9,410 9,460 -- -- LU1840407941 Köp   Sälj Unlimited Turbo GBP/SEK Long 10,83 03/01/2025
T LONGGBPSEK SG2 Long GBP/SEK 15,54 11,03 11,03 7,400 7,450 -- -- LU1840408089 Köp   Sälj Unlimited Turbo GBP/SEK Long 11,03 03/01/2025
T LONGGBPSEK SG3 Long GBP/SEK 18,36 11,14 11,14 6,310 6,360 -- -- LU1840408162 Köp   Sälj Unlimited Turbo GBP/SEK Long 11,14 03/01/2025
T LONGGULD SG2 Long Guld 4,21 976,73 976,73 27,410 27,510 -- -- LU1840399585 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Long 976,73 03/01/2025
T LONGGULD SG3 Long Guld 7,03 1 098,80 1 098,80 16,390 16,490 -- -- LU1840399668 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Long 1 098,80 03/01/2025
Uppdaterad på 24/01/2019 09:17:39

Beräkningar avseende framtida vinstprognoser är inte en tillförlitlig indikator på framtida vinster. 
Vinster eller förluster kan minskas eller ökas beroende på växelkursen och tar inte hänsyn till kostnader och avgifter som betalats av potentiella investerare (t.ex. skatter, avgifter och andra kostnader ådragna till följd av av lokala föreskrifter, courtage och ersättningar betalda till förmedlare av finansiella tjänster).