Unlimited Turbos

En investering med hög, eller mycket hög hävstång.

Använd sökfunktionen och listan nedan för att se våra Unlimited Turbos. Du kan även läsa mer om Unlimited Turbos genom att klicka på Utbildning ovan.

Typ

Underliggande

Unlimited Turbos (127)

Börskod Typ Underliggande Hävstång Fin.nivå Stop Loss Köp Sälj Daglig utveckling % % UL ISIN Handla
T LONGUSDSEK SG2 Long USD/SEK 9,67 8,33 8,33 9,580 9,630 +10,98% +1,08% LU1840408758 Köp   Sälj Unlimited Turbo USD/SEK Long 8,33 03/01/2025
T LONGUSDSEK SG1 Long USD/SEK 8,37 8,18 8,18 11,070 11,120 +9,36% +1,08% LU1840408675 Köp   Sälj Unlimited Turbo USD/SEK Long 8,18 03/01/2025
T LONGGBPSEK SG3 Long GBP/SEK 11,04 11,16 11,16 11,090 11,140 +29,92% +2,23% LU1840408162 Köp   Sälj Unlimited Turbo GBP/SEK Long 11,16 03/01/2025
T LONGGBPSEK SG2 Long GBP/SEK 10,12 11,05 11,05 12,090 12,140 +25,35% +2,23% LU1840408089 Köp   Sälj Unlimited Turbo GBP/SEK Long 11,05 03/01/2025
T LONGGBPSEK SG1 Long GBP/SEK 8,67 10,85 10,85 14,110 14,160 +22,97% +2,23% LU1840407941 Köp   Sälj Unlimited Turbo GBP/SEK Long 10,85 03/01/2025
T LONGUSDSEK SG3 Long USD/SEK 10,55 8,41 8,41 8,780 8,830 +12,38% +1,08% LU1840408832 Köp   Sälj Unlimited Turbo USD/SEK Long 8,41 03/01/2025
T LONGBOL SG4 Long Boliden 2,90 169,34 169,34 86,510 87,010 -6,49% -2,24% LU1860019584 Köp   Sälj Unlimited Turbo Boliden Long 169,34 03/01/2025
T SHRTEURSEK SG3 Short EUR/SEK 22,05 10,96 10,96 4,730 4,780 -9,86% +0,50% LU1840407271 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/SEK Short 10,96 03/01/2025
T SHRTOMX SG261 Short OMXS30 7,23 1 787,70 1 787,70 217,620 218,120 +16,86% -1,87% LU1840405739 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Short 1 787,70 03/01/2025
T SHRTEURSEK SG2 Short EUR/SEK 34,21 10,79 10,79 3,040 3,090 -14,98% +0,50% LU1840407198 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/SEK Short 10,79 03/01/2025
T SHRTOMX SG262 Short OMXS30 4,19 1 950,94 1 950,94 376,540 377,040 +7,93% -1,87% LU1840405812 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Short 1 950,94 03/01/2025
T SHRTEURUSD SG2 Short EUR/USD 9,77 1,24 1,24 10,710 10,760 +6,66% -0,60% LU1840407784 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/USD Short 1,24 03/01/2025
T SHRTEURUSD SG1 Short EUR/USD 10,61 1,23 1,23 9,860 9,910 +8,09% -0,60% LU1840407602 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/USD Short 1,23 03/01/2025
T SHRTEURUSD SG3 Short EUR/USD 8,27 1,26 1,26 12,650 12,700 +6,47% -0,59% LU1840407867 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/USD Short 1,26 03/01/2025
T LONGFING SG34 Long Fingerprint -- 14,68 14,68 -- -- -- -- LU1921670193 Köp   Sälj Unlimited Turbo Fingerprint Long 14,68 03/01/2025
T SHRTGULD SG5 Short Guld 39,08 1 345,28 1 345,28 3,070 3,170 -- -- LU1921671597 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Short 1 345,28 03/01/2025
T SHRTBRENT SG5 Short BRENT 14,08 70,79 70,79 4,320 4,420 -- -- LU1921670862 Köp   Sälj Unlimited Turbo BRENT Short 70,79 03/01/2025
T LONGGULD SG5 Long Guld 9,29 1 171,88 1 171,88 13,070 13,170 -- -- LU1921671167 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Long 1 171,88 03/01/2025
T LONGBRENT SG5 Long BRENT 14,06 61,71 61,71 4,330 4,430 -- -- LU1921670433 Köp   Sälj Unlimited Turbo BRENT Long 61,71 03/01/2025
T LONGNOKIA SG1 Long Nokia 1,92 26,55 26,55 28,280 28,680 -8,22% -4,37% LU1817085225 Köp   Sälj Unlimited Turbo Nokia Long 26,55 03/01/2025
T SHRTNOKIA SG1 Short Nokia 2,44 76,98 76,98 22,250 22,650 +12,76% -4,34% LU1817085498 Köp   Sälj Unlimited Turbo Nokia Short 76,98 03/01/2025
T LONGOMX SG272 Long OMXS30 6,77 1 347,81 1 347,81 232,570 233,070 -11,95% -1,87% LU1817085571 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Long 1 347,81 03/01/2025
T SHRTOMX SG257 Short OMXS30 4,00 1 969,39 1 969,39 394,990 395,490 +7,52% -1,87% LU1817085654 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Short 1 969,39 03/01/2025
T SHRT SILVER SG1 Short Silver 3,40 19,91 19,91 4,160 4,260 +1,20% -0,06% LU1817085142 Köp   Sälj Unlimited Turbo Silver Short 19,91 03/01/2025
Uppdaterad på 22/03/2019 17:59:56

Beräkningar avseende framtida vinstprognoser är inte en tillförlitlig indikator på framtida vinster. 
Vinster eller förluster kan minskas eller ökas beroende på växelkursen och tar inte hänsyn till kostnader och avgifter som betalats av potentiella investerare (t.ex. skatter, avgifter och andra kostnader ådragna till följd av av lokala föreskrifter, courtage och ersättningar betalda till förmedlare av finansiella tjänster).