Unlimited Turbos

En investering med hög, eller mycket hög hävstång.

Använd sökfunktionen och listan nedan för att se våra Unlimited Turbos. Du kan även läsa mer om Unlimited Turbos genom att klicka på Utbildning ovan.

Typ

Underliggande

Unlimited Turbos (109)

Börskod Typ Underliggande Hävstång Fin.nivå Stop Loss Köp Sälj % produkt % UL ISIN Handla
T LONGEURUSD SG1 Long EUR/USD 54,46 1,12 1,12 1,860 1,910 -- -- LU1840407354 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/USD Long 1,12 03/01/2025
T SHRTEURSEK SG3 Short EUR/SEK 14,17 10,99 10,99 7,230 7,280 -- -- LU1840407271 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/SEK Short 10,99 03/01/2025
T SHRTOMX SG261 Short OMXS30 4,57 1 797,74 1 797,74 323,780 324,030 -- -- LU1840405739 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Short 1 797,74 03/01/2025
T SHRTEURSEK SG2 Short EUR/SEK 18,48 10,82 10,82 5,530 5,580 -- -- LU1840407198 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/SEK Short 10,82 03/01/2025
T SHRTOMX SG262 Short OMXS30 3,03 1 961,77 1 961,77 487,390 487,640 -- -- LU1840405812 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Short 1 961,77 03/01/2025
T SHRTEURUSD SG2 Short EUR/USD 10,70 1,24 1,24 9,560 9,610 -- -- LU1840407784 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/USD Short 1,24 03/01/2025
T SHRTEURUSD SG1 Short EUR/USD 11,83 1,23 1,23 8,650 8,700 -- -- LU1840407602 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/USD Short 1,23 03/01/2025
T SHRTEURUSD SG3 Short EUR/USD 9,00 1,26 1,26 11,370 11,420 -- -- LU1840407867 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/USD Short 1,26 03/01/2025
T LONGNOKIA SG1 Long Nokia 1,92 26,44 26,44 28,410 28,610 -- -- LU1817085225 Köp   Sälj Unlimited Turbo Nokia Long 26,44 03/01/2025
T SHRTNOKIA SG1 Short Nokia 2,39 77,38 77,38 22,790 22,990 -- -- LU1817085498 Köp   Sälj Unlimited Turbo Nokia Short 77,38 03/01/2025
T LONGOMX SG272 Long OMXS30 10,39 1 341,97 1 341,97 142,190 142,440 -- -- LU1817085571 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Long 1 341,97 03/01/2025
T SHRTOMX SG257 Short OMXS30 2,91 1 982,73 1 982,73 508,610 508,860 -- -- LU1817085654 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Short 1 982,73 03/01/2025
T SHRT SILVER SG1 Short Silver -- 19,93 19,93 -- -- -- -- LU1817085142 Köp   Sälj Unlimited Turbo Silver Short 19,93 03/01/2025
Uppdaterad på 24/01/2019 09:13:02

Beräkningar avseende framtida vinstprognoser är inte en tillförlitlig indikator på framtida vinster. 
Vinster eller förluster kan minskas eller ökas beroende på växelkursen och tar inte hänsyn till kostnader och avgifter som betalats av potentiella investerare (t.ex. skatter, avgifter och andra kostnader ådragna till följd av av lokala föreskrifter, courtage och ersättningar betalda till förmedlare av finansiella tjänster).