Unlimited Turbos

En investering med hög, eller mycket hög hävstång.

Använd sökfunktionen och listan nedan för att se våra Unlimited Turbos. Du kan även läsa mer om Unlimited Turbos genom att klicka på Utbildning ovan.

Typ

Underliggande

Unlimited Turbos (103)

Börskod Typ Underliggande Hävstång Fin.nivå Stop Loss Köp Sälj Daglig utveckling % % UL ISIN Handla
T SHRT GULD SG1 Short Guld 6,14 1 492,08 1 492,08 2 012,410 2 012,420 +0,46% -0,64% LU1817084848 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Short 1 492,08 03/01/2025
T LONG SILVER SG1 Long Silver 3,50 10,38 10,38 3,980 3,990 -1,24% -0,82% LU1817085068 Köp   Sälj Unlimited Turbo Silver Long 10,38 03/01/2025
T LONGFING SG36 Long Fingerprint -- 14,94 14,94 -- -- -- -- LU1921670359 Köp   Sälj Unlimited Turbo Fingerprint Long 14,94 03/01/2025
T LONGBRENT SG7 Long BRENT 8,44 64,19 64,19 8,290 8,300 -6,32% -1,66% LU1921670607 Köp   Sälj Unlimited Turbo BRENT Long 64,19 03/01/2025
T LONGUSDSEK SG2 Long USD/SEK 7,36 8,32 8,32 13,050 13,100 +0,15% +0,19% LU1840408758 Köp   Sälj Unlimited Turbo USD/SEK Long 8,32 03/01/2025
T LONGUSDSEK SG1 Long USD/SEK 6,61 8,18 8,18 14,540 14,590 +0,14% +0,20% LU1840408675 Köp   Sälj Unlimited Turbo USD/SEK Long 8,18 03/01/2025
T LONGGBPSEK SG3 Long GBP/SEK 11,11 11,18 11,18 11,030 11,080 -2,90% -0,36% LU1840408162 Köp   Sälj Unlimited Turbo GBP/SEK Long 11,18 03/01/2025
T LONGGBPSEK SG2 Long GBP/SEK 10,09 11,07 11,07 12,150 12,200 -2,56% -0,38% LU1840408089 Köp   Sälj Unlimited Turbo GBP/SEK Long 11,07 03/01/2025
T LONGGBPSEK SG1 Long GBP/SEK 8,67 10,87 10,87 14,150 14,200 -2,28% -0,36% LU1840407941 Köp   Sälj Unlimited Turbo GBP/SEK Long 10,87 03/01/2025
T LONGUSDSEK SG3 Long USD/SEK 7,84 8,40 8,40 12,250 12,300 +0,08% +0,20% LU1840408832 Köp   Sälj Unlimited Turbo USD/SEK Long 8,40 03/01/2025
T LONGBOL SG4 Long Boliden 3,17 163,93 163,93 73,280 73,530 -6,82% -1,72% LU1860019584 Köp   Sälj Unlimited Turbo Boliden Long 163,93 03/01/2025
T SHRTEURSEK SG3 Short EUR/SEK 62,37 10,93 10,93 1,700 1,750 -1,15% +0,10% LU1840407271 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/SEK Short 10,93 03/01/2025
T SHRTOMX SG261 Short OMXS30 11,42 1 727,34 1 727,34 139,490 139,740 +15,04% -0,53% LU1840405739 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Short 1 727,34 03/01/2025
T SHRTOMX SG262 Short OMXS30 5,30 1 889,81 1 889,81 300,800 301,050 +6,46% -0,53% LU1840405812 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Short 1 889,81 03/01/2025
T SHRTEURUSD SG2 Short EUR/USD 8,66 1,25 1,25 12,390 12,440 +0,24% -0,10% LU1840407784 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/USD Short 1,25 03/01/2025
T SHRTEURUSD SG1 Short EUR/USD 9,41 1,24 1,24 11,400 11,450 +0,09% -0,10% LU1840407602 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/USD Short 1,24 03/01/2025
T SHRTEURUSD SG3 Short EUR/USD 7,50 1,27 1,27 14,320 14,370 +0,21% -0,10% LU1840407867 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/USD Short 1,27 03/01/2025
T LONGFING SG34 Long Fingerprint -- 14,68 14,68 -- -- -- -- LU1921670193 Köp   Sälj Unlimited Turbo Fingerprint Long 14,68 03/01/2025
T SHRTGULD SG5 Short Guld 21,14 1 343,99 1 343,99 5,840 5,850 +0,86% -0,66% LU1921671597 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Short 1 343,99 03/01/2025
T LONGGULD SG5 Long Guld 12,48 1 181,69 1 181,69 9,900 9,910 -1,00% -0,66% LU1921671167 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Long 1 181,69 03/01/2025
T LONGBRENT SG5 Long BRENT 6,04 60,77 60,77 11,590 11,600 -4,37% -1,62% LU1921670433 Köp   Sälj Unlimited Turbo BRENT Long 60,77 03/01/2025
T LONGNOKIA SG1 Long Nokia 2,28 26,67 26,67 20,600 20,800 -1,90% +0,19% LU1817085225 Köp   Sälj Unlimited Turbo Nokia Long 26,67 03/01/2025
T SHRTNOKIA SG1 Short Nokia 1,59 76,58 76,58 29,600 29,800 +1,30% -0,06% LU1817085498 Köp   Sälj Unlimited Turbo Nokia Short 76,58 03/01/2025
T LONGOMX SG272 Long OMXS30 5,68 1 317,96 1 317,96 280,700 280,950 -7,59% -0,53% LU1817085571 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Long 1 317,96 03/01/2025
Uppdaterad på 17/05/2019 15:19:38

Beräkningar avseende framtida vinstprognoser är inte en tillförlitlig indikator på framtida vinster. 
Vinster eller förluster kan minskas eller ökas beroende på växelkursen och tar inte hänsyn till kostnader och avgifter som betalats av potentiella investerare (t.ex. skatter, avgifter och andra kostnader ådragna till följd av av lokala föreskrifter, courtage och ersättningar betalda till förmedlare av finansiella tjänster).