Unlimited Turbos

En investering med hög, eller mycket hög hävstång.

Använd sökfunktionen och listan nedan för att se våra Unlimited Turbos. Du kan även läsa mer om Unlimited Turbos genom att klicka på Utbildning ovan.

Typ

Underliggande

Unlimited Turbos (109)

Börskod Typ Underliggande Hävstång Fin.nivå Stop Loss Köp Sälj % produkt % UL ISIN Handla
T SHRTOMX SG258 Short OMXS30 6,70 1 699,41 1 699,41 221,250 221,500 -- -- LU1840405499 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Short 1 699,41 03/01/2025
T SHRTHM SG1 Short Hennes & Mauritz B 1,80 204,50 204,50 74,110 74,310 -- -- LU1521320421 Köp   Sälj Unlimited Turbo Hennes & Mauritz B Short 204,50 03/01/2025
T SHRTEURGBP SG3 Short EUR/GBP 9,98 0,96 0,96 10,330 10,380 -- -- LU1840406463 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/GBP Short 0,96 03/01/2025
T LONGEURSEK SG2 Long EUR/SEK 28,56 9,91 9,91 3,540 3,590 -- -- LU1840406620 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/SEK Long 9,91 03/01/2025
T LONGEURSEK SG1 Long EUR/SEK 19,36 9,74 9,74 5,240 5,290 -- -- LU1840406547 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/SEK Long 9,74 03/01/2025
T SHRTEURSEK SG1 Short EUR/SEK 23,32 10,71 10,71 4,530 4,580 -- -- LU1840406976 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/SEK Short 10,71 03/01/2025
T LONGEURSEK SG3 Long EUR/SEK 42,66 10,03 10,03 2,400 2,450 -- -- LU1840406893 Köp   Sälj Unlimited Turbo EUR/SEK Long 10,03 03/01/2025
T SHRTNDX SG75 Short NASDAQ 100 5,48 7 865,67 7 865,67 110,200 110,300 -- -- LU1840404419 Köp   Sälj Unlimited Turbo NASDAQ 100 Short 7 865,67 03/01/2025
T SHRTNDX SG74 Short NASDAQ 100 5,83 7 790,55 7 790,55 103,480 103,580 -- -- LU1840404336 Köp   Sälj Unlimited Turbo NASDAQ 100 Short 7 790,55 03/01/2025
T SHRTNDX SG76 Short NASDAQ 100 4,97 7 990,80 7 990,80 121,500 121,600 -- -- LU1840404500 Köp   Sälj Unlimited Turbo NASDAQ 100 Short 7 990,80 03/01/2025
T SHRT WTI SG1 Short WTI (NYMEX) 1,40 89,96 89,96 339,650 339,750 -- -- LU1817084418 Köp   Sälj Unlimited Turbo WTI (NYMEX) Short 89,96 03/01/2025
T LONG GULD SG1 Long Guld 3,55 919,04 919,04 3 262,930 3 263,030 -- -- LU1817084509 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Long 919,04 03/01/2025
T SHRT BRENT SG1 Short Brent 1,56 99,70 99,70 352,210 352,310 -- -- LU1817084251 Köp   Sälj Unlimited Turbo Brent Short 99,70 03/01/2025
T SHRT GULD SG1 Short Guld 5,90 1 494,98 1 494,98 1 959,640 1 959,740 -- -- LU1817084848 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Short 1 494,98 03/01/2025
T LONG SILVER SG1 Long Silver 2,99 10,21 10,21 4,570 4,670 -- -- LU1817085068 Köp   Sälj Unlimited Turbo Silver Long 10,21 03/01/2025
T LONGUSDSEK SG2 Long USD/SEK 12,68 8,34 8,34 7,110 7,160 -- -- LU1840408758 Köp   Sälj Unlimited Turbo USD/SEK Long 8,34 03/01/2025
T LONGUSDSEK SG1 Long USD/SEK 10,50 8,19 8,19 8,600 8,650 -- -- LU1840408675 Köp   Sälj Unlimited Turbo USD/SEK Long 8,19 03/01/2025
T SHRTGBPSEK SG3 Short GBP/SEK 27,60 12,22 12,22 4,240 4,290 -- -- LU1840408592 Köp   Sälj Unlimited Turbo GBP/SEK Short 12,22 03/01/2025
T SHRTGBPSEK SG2 Short GBP/SEK 50,12 12,03 12,03 2,350 2,400 -- -- LU1840408329 Köp   Sälj Unlimited Turbo GBP/SEK Short 12,03 03/01/2025
T LONGGBPSEK SG3 Long GBP/SEK 17,78 11,14 11,14 6,620 6,670 -- -- LU1840408162 Köp   Sälj Unlimited Turbo GBP/SEK Long 11,14 03/01/2025
T LONGGBPSEK SG2 Long GBP/SEK 15,18 11,03 11,03 7,720 7,770 -- -- LU1840408089 Köp   Sälj Unlimited Turbo GBP/SEK Long 11,03 03/01/2025
T LONGGBPSEK SG1 Long GBP/SEK 12,08 10,83 10,83 9,730 9,780 -- -- LU1840407941 Köp   Sälj Unlimited Turbo GBP/SEK Long 10,83 03/01/2025
T LONGUSDSEK SG3 Long USD/SEK 14,28 8,42 8,42 6,310 6,360 -- -- LU1840408832 Köp   Sälj Unlimited Turbo USD/SEK Long 8,42 03/01/2025
T LONGBOL SG4 Long Boliden 4,20 168,61 168,61 50,620 50,870 -- -- LU1860019584 Köp   Sälj Unlimited Turbo Boliden Long 168,61 03/01/2025
Uppdaterad på 24/01/2019 10:12:05

Beräkningar avseende framtida vinstprognoser är inte en tillförlitlig indikator på framtida vinster. 
Vinster eller förluster kan minskas eller ökas beroende på växelkursen och tar inte hänsyn till kostnader och avgifter som betalats av potentiella investerare (t.ex. skatter, avgifter och andra kostnader ådragna till följd av av lokala föreskrifter, courtage och ersättningar betalda till förmedlare av finansiella tjänster).