Unlimited Turbos

En investering med hög, eller mycket hög hävstång.

Använd sökfunktionen och listan nedan för att se våra Unlimited Turbos. Du kan även läsa mer om Unlimited Turbos genom att klicka på Utbildning ovan.

Typ

Underliggande

Unlimited Turbos (109)

Börskod Typ Underliggande Hävstång Fin.nivå Stop Loss Köp Sälj % produkt % UL ISIN Handla
T SHRTHM SG9 Short Hennes & Mauritz B 8,44 146,39 146,39 15,810 16,010 -- -- LU1896232169 Köp   Sälj Unlimited Turbo Hennes & Mauritz B Short 146,39 03/01/2025
T LONGHM SG9 Long Hennes & Mauritz B 7,73 120,05 120,05 17,200 17,400 -- -- LU1896231864 Köp   Sälj Unlimited Turbo Hennes & Mauritz B Long 120,05 03/01/2025
T LONGHM SG10 Long Hennes & Mauritz B 10,37 124,55 124,55 12,820 13,020 -- -- LU1896231948 Köp   Sälj Unlimited Turbo Hennes & Mauritz B Long 124,55 03/01/2025
T SHRTBRENT S5 Short BRENT 3,84 76,94 76,94 14,350 14,450 -- -- LU1859914589 Köp   Sälj Unlimited Turbo BRENT Short 76,94 03/01/2025
T SHRTBRENT S6 Short BRENT 3,57 78,13 78,13 15,430 15,530 -- -- LU1859914662 Köp   Sälj Unlimited Turbo BRENT Short 78,13 03/01/2025
T LONGHM SG8 Long Hennes & Mauritz B 4,40 106,73 106,73 30,350 30,550 -- -- LU1896231781 Köp   Sälj Unlimited Turbo Hennes & Mauritz B Long 106,73 03/01/2025
T SHRTOMX SG265 Short OMXS30 10,50 1 621,55 1 621,55 141,280 141,530 -- -- LU1859836923 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Short 1 621,55 03/01/2025
T SHRTOMX SG263 Short OMXS30 21,89 1 547,66 1 547,66 67,720 67,970 -- -- LU1859836766 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Short 1 547,66 03/01/2025
T SHRTOMX SG264 Short OMXS30 16,09 1 572,26 1 572,26 92,200 92,450 -- -- LU1859836840 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Short 1 572,26 03/01/2025
T SHRTDAX SG263 Short DAX 17,72 11 726,88 11 726,88 6,440 6,450 -- -- LU1859836501 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Short 11 726,88 03/01/2025
T SHRTDAX SG264 Short DAX 11,21 12 093,39 12 093,39 10,180 10,190 -- -- LU1859836683 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Short 12 093,39 03/01/2025
T SHRTSILVER SG4 Short Silver 7,51 17,16 17,16 1,680 2,000 -- -- LU1840400854 Köp   Sälj Unlimited Turbo Silver Short 17,16 03/01/2025
T LONGSILVER SG3 Long Silver 6,98 13,12 13,12 1,930 2,030 -- -- LU1840400342 Köp   Sälj Unlimited Turbo Silver Long 13,12 03/01/2025
T LONGSILVER SG2 Long Silver 4,11 11,60 11,60 3,320 3,420 -- -- LU1840400268 Köp   Sälj Unlimited Turbo Silver Long 11,60 03/01/2025
T LONGSILVER SG4 Long Silver 7,75 13,53 13,53 1,570 2,000 -- -- LU1840400425 Köp   Sälj Unlimited Turbo Silver Long 13,53 03/01/2025
T LONGGULD SG4 Long Guld 9,11 1 139,50 1 139,50 12,650 12,750 -- -- LU1840399742 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Long 1 139,50 03/01/2025
T SHRTGULD SG4 Short Guld 8,09 1 436,48 1 436,48 14,260 14,360 -- -- LU1840400185 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Short 1 436,48 03/01/2025
T SHRTGULD SG3 Short Guld 33,26 1 316,78 1 316,78 3,430 3,530 -- -- LU1840400003 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Short 1 316,78 03/01/2025
T LONGGULD SG3 Long Guld 7,05 1 098,80 1 098,80 16,350 16,450 -- -- LU1840399668 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Long 1 098,80 03/01/2025
T SHRTBRENT SG4 Short Brent 1,70 97,10 97,10 32,590 32,690 -- -- LU1840399403 Köp   Sälj Unlimited Turbo Brent Short 97,10 03/01/2025
T LONGGULD SG2 Long Guld 4,22 976,73 976,73 27,390 27,490 -- -- LU1840399585 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Long 976,73 03/01/2025
T SHRTBRENT SG3 Short Brent 2,18 89,08 89,08 25,340 25,440 -- -- LU1840399312 Köp   Sälj Unlimited Turbo Brent Short 89,08 03/01/2025
T SHRTUSDSEK SG3 Short USD/SEK 48,01 9,23 9,23 1,870 1,920 -- -- LU1840409137 Köp   Sälj Unlimited Turbo USD/SEK Short 9,23 03/01/2025
T SHRTDAX SG260 Short DAX 4,75 13 448,16 13 448,16 24,070 24,080 -- -- LU1840401746 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Short 13 448,16 03/01/2025
Uppdaterad på 24/01/2019 10:39:01

Beräkningar avseende framtida vinstprognoser är inte en tillförlitlig indikator på framtida vinster. 
Vinster eller förluster kan minskas eller ökas beroende på växelkursen och tar inte hänsyn till kostnader och avgifter som betalats av potentiella investerare (t.ex. skatter, avgifter och andra kostnader ådragna till följd av av lokala föreskrifter, courtage och ersättningar betalda till förmedlare av finansiella tjänster).