Unlimited Turbos

En investering med hög, eller mycket hög hävstång.

Använd sökfunktionen och listan nedan för att se våra Unlimited Turbos. Du kan även läsa mer om Unlimited Turbos genom att klicka på Utbildning ovan.

Typ

Underliggande

Unlimited Turbos (113)

Börskod Typ Underliggande Hävstång Fin.nivå Stop Loss Köp Sälj Daglig utveckling % % UL ISIN Handla
T LONGOMX SG223 Long OMXS30 9,19 1 494,71 1 494,71 181,770 182,020 +0,00% +0,00% LU1921191976 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Long 1 494,71 03/01/2025
T LONGOMX SG222 Long OMXS30 8,69 1 484,29 1 484,29 192,110 192,360 +0,00% +0,00% LU1921191893 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Long 1 484,29 03/01/2025
T LONGOMX SG221 Long OMXS30 8,04 1 468,55 1 468,55 207,730 207,980 +0,00% +0,00% LU1921191620 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Long 1 468,55 03/01/2025
T SHRTERIC SG2 Short Ericsson B 36,62 95,72 95,72 1,840 3,340 -22,57% +0,19% LU1860020327 Köp   Sälj Unlimited Turbo Ericsson B Short 95,72 03/01/2025
T LONGOMX SG212 Long OMXS30 3,68 1 221,60 1 221,60 454,280 454,530 +0,00% +0,00% LU1860020590 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Long 1 221,60 03/01/2025
T LONGERIC SG1 Long Ericsson B 3,06 65,58 65,58 30,810 31,110 +1,86% +0,19% LU1860019741 Köp   Sälj Unlimited Turbo Ericsson B Long 65,58 03/01/2025
T LONGDAX SG283 Long DAX 5,36 9 963,27 9 963,27 23,850 23,870 +0,00% +0,00% LU1877128584 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 9 963,27 03/01/2025
T LONGDAX SG282 Long DAX 3,63 8 859,09 8 859,09 35,210 35,220 +0,00% +0,00% LU1877128402 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 8 859,09 03/01/2025
T LONGDAX SG284 Long DAX 6,39 10 331,33 10 331,33 20,010 20,030 +0,00% +0,00% LU1877128667 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 10 331,33 03/01/2025
T LONGOMX SG215 Long OMXS30 3,32 1 171,95 1 171,95 503,920 504,170 +0,00% +0,00% LU1877128824 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Long 1 171,95 03/01/2025
T LONGGULD SG5 Long Guld 57,95 1 264,42 1 264,42 1,100 3,000 +0,00% +0,00% LU1896232839 Köp   Sälj Unlimited Turbo Guld Long 1 264,42 03/01/2025
T LONGDAX SG287 Long DAX 4,97 9 781,48 9 781,48 25,740 25,760 +0,00% +0,00% LU1896232599 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 9 781,48 03/01/2025
T LONGDAX SG286 Long DAX 3,47 8 697,40 8 697,40 36,910 36,920 +0,00% +0,00% LU1896232326 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 8 697,40 03/01/2025
T LONGDAX SG288 Long DAX 5,88 10 142,80 10 142,80 21,760 21,770 +0,00% +0,00% LU1896232672 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 10 142,80 03/01/2025
T LONGDAX SG289 Long DAX 6,36 10 323,41 10 323,41 20,090 20,110 +0,00% +0,00% LU1896232755 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 10 323,41 03/01/2025
T LONGLUP SG6 Long Lundin Petroleum 8,24 278,61 278,61 37,510 37,810 +0,00% +0,45% LU1910371381 Köp   Sälj Unlimited Turbo Lundin Petroleum Long 278,61 03/01/2025
T LONGLUP SG5 Long Lundin Petroleum 6,53 268,55 268,55 47,360 47,660 +0,00% +0,45% LU1910371209 Köp   Sälj Unlimited Turbo Lundin Petroleum Long 268,55 03/01/2025
T LONGVOL SG3 Long Volvo B 2,79 99,09 99,09 55,630 55,730 +0,00% +0,08% LU1910371548 Köp   Sälj Unlimited Turbo Volvo B Long 99,09 03/01/2025
T LONGVOL SG5 Long Volvo B 4,09 116,18 116,18 37,930 38,030 +0,00% +0,08% LU1910371894 Köp   Sälj Unlimited Turbo Volvo B Long 116,18 03/01/2025
T LONGVOL SG4 Long Volvo B 3,66 111,91 111,91 42,350 42,450 +0,00% +0,07% LU1910371621 Köp   Sälj Unlimited Turbo Volvo B Long 111,91 03/01/2025
T LONGVOL SG6 Long Volvo B 4,35 118,32 118,32 35,720 35,820 +0,00% +0,08% LU1910371977 Köp   Sälj Unlimited Turbo Volvo B Long 118,32 03/01/2025
T SHRTBRENT S7 Short BRENT 9,02 79,41 79,41 7,390 7,400 +0,00% +0,00% LU1859914746 Köp   Sälj Unlimited Turbo BRENT Short 79,41 03/01/2025
T SHRTLUP SG4 Short Lundin Petroleum 15,59 323,85 323,85 19,760 20,060 +0,00% +0,46% LU1910372603 Köp   Sälj Unlimited Turbo Lundin Petroleum Short 323,85 03/01/2025
T SHRTLUP SG5 Short Lundin Petroleum 6,36 353,56 353,56 48,690 48,990 +0,00% +0,45% LU1910372785 Köp   Sälj Unlimited Turbo Lundin Petroleum Short 353,56 03/01/2025
Uppdaterad på 19/04/2019 18:00:53

Beräkningar avseende framtida vinstprognoser är inte en tillförlitlig indikator på framtida vinster. 
Vinster eller förluster kan minskas eller ökas beroende på växelkursen och tar inte hänsyn till kostnader och avgifter som betalats av potentiella investerare (t.ex. skatter, avgifter och andra kostnader ådragna till följd av av lokala föreskrifter, courtage och ersättningar betalda till förmedlare av finansiella tjänster).