Unlimited Turbos

En investering med hög, eller mycket hög hävstång.

Använd sökfunktionen och listan nedan för att se våra Unlimited Turbos. Du kan även läsa mer om Unlimited Turbos genom att klicka på Utbildning ovan.

Typ

Underliggande

Unlimited Turbos (145)

Börskod Typ Underliggande Hävstång Fin.nivå Stop Loss Köp Sälj % produkt % UL ISIN Handla
T SHRTERIC SG1 Short Ericsson B 8,92 89,78 89,78 9,150 9,300 +5,79% -1,03% LU1860020244 Köp   Sälj Unlimited Turbo Ericsson B Short 89,78 03/01/2025
T SHRTERIC SG2 Short Ericsson B 4,79 97,85 97,85 17,130 17,280 +2,90% -1,04% LU1860020327 Köp   Sälj Unlimited Turbo Ericsson B Short 97,85 03/01/2025
T SHRTBOL SG3 Short Boliden 6,04 229,69 229,69 33,190 33,440 +9,27% -1,18% LU1860020087 Köp   Sälj Unlimited Turbo Boliden Short 229,69 03/01/2025
T SHRTBOL SG4 Short Boliden 3,72 250,61 250,61 53,950 54,200 +5,43% -1,18% LU1860020160 Köp   Sälj Unlimited Turbo Boliden Short 250,61 03/01/2025
T LONGOMX SG212 Long OMXS30 6,10 1 237,80 1 237,80 241,450 241,700 -1,69% -0,45% LU1860020590 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Long 1 237,80 03/01/2025
T LONGOMX SG213 Long OMXS30 -- 1 443,75 ???knockOut??? -- -- -- -- LU1860020673 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Long 1 443,75 03/01/2025
T LONGERIC SG1 Long Ericsson B 4,48 65,66 65,66 18,300 18,450 -2,67% -1,00% LU1860019741 Köp   Sälj Unlimited Turbo Ericsson B Long 65,66 03/01/2025
T LONGOMX SG216 Long OMXS30 27,56 1 426,29 1 426,29 53,370 53,620 -- -- LU1877129046 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Long 1 426,29 03/01/2025
T SHRTDAX SG269 Short DAX 9,22 12 033,56 12 033,56 12,080 12,090 -- -- LU1877129558 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Short 12 033,56 03/01/2025
T SHRTDAX SG268 Short DAX 13,36 11 668,99 11 668,99 8,340 8,350 -- -- LU1877129475 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Short 11 668,99 03/01/2025
T LONGDAX SG283 Long DAX 10,46 9 847,31 9 847,31 10,650 10,660 -- -- LU1877128584 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 9 847,31 03/01/2025
T LONGDAX SG282 Long DAX 5,12 8 753,13 8 753,13 21,780 21,790 -- -- LU1877128402 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 8 753,13 03/01/2025
T LONGDAX SG285 Long DAX 27,63 10 503,76 10 503,76 4,030 4,040 -- -- LU1877128741 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 10 503,76 03/01/2025
T LONGDAX SG284 Long DAX 16,03 10 212,04 10 212,04 6,950 6,960 -- -- LU1877128667 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Long 10 212,04 03/01/2025
T LONGOMX SG215 Long OMXS30 5,07 1 188,57 1 188,57 290,470 290,720 -- -- LU1877128824 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Long 1 188,57 03/01/2025
T SHRTDAX SG266 Short DAX 20,70 11 377,22 11 377,22 5,380 5,390 -- -- LU1877129129 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Short 11 377,22 03/01/2025
T SHRTDAX SG267 Short DAX 17,11 11 486,61 11 486,61 6,510 6,520 -- -- LU1877129392 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Short 11 486,61 03/01/2025
T SHRTOMX SG266 Short OMXS30 6,61 1 692,35 1 692,35 222,960 223,210 +1,67% -0,45% LU1860020913 Köp   Sälj Unlimited Turbo OMXS30 Short 1 692,35 03/01/2025
T SHRTDAX SG265 Short DAX 7,22 12 365,45 12 365,45 15,430 15,440 +2,15% -0,65% LU1860020830 Köp   Sälj Unlimited Turbo DAX Short 12 365,45 03/01/2025
T LONGSP500 SG52 Long S&P 500 23,42 2 526,82 2 526,82 10,150 10,250 -19,75% -1,48% LU1573533491 Köp   Sälj Unlimited Turbo S&P 500 Long 2 526,82 03/01/2025
T LONGSP500 SG51 Long S&P 500 22,68 2 522,72 2 522,72 10,480 10,580 -19,25% -1,53% LU1573533228 Köp   Sälj Unlimited Turbo S&P 500 Long 2 522,72 03/01/2025
T LONGSP500 SG50 Long S&P 500 21,53 2 517,32 2 517,32 11,050 11,150 -18,14% -1,53% LU1573533145 Köp   Sälj Unlimited Turbo S&P 500 Long 2 517,32 03/01/2025
T LONGSP500 SG40 Long S&P 500 18,56 2 496,80 2 496,80 12,820 12,920 -15,77% -1,53% LU1548200606 Köp   Sälj Unlimited Turbo S&P 500 Long 2 496,80 03/01/2025
T SHRTBRENT S7 Short BRENT 3,23 80,32 80,32 17,260 17,360 -2,75% -0,96% LU1859914746 Köp   Sälj Unlimited Turbo BRENT Short 80,32 03/01/2025
Uppdaterad på 14/12/2018 14:52:37

Beräkningar avseende framtida vinstprognoser är inte en tillförlitlig indikator på framtida vinster. 
Vinster eller förluster kan minskas eller ökas beroende på växelkursen och tar inte hänsyn till kostnader och avgifter som betalats av potentiella investerare (t.ex. skatter, avgifter och andra kostnader ådragna till följd av av lokala föreskrifter, courtage och ersättningar betalda till förmedlare av finansiella tjänster).