Teknisk Analys

Använd vår dagliga tekniska analys för att bättre förstå marknaderna och som hjälp vid investeringsbeslut.

En konsolidering kan följa

Sandvik AB

21/05/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

Skanska AB

21/05/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Swedbank AB

21/05/2019

Osäkerheten dominerar

Brent Crude, continuation (N9), London

21/05/2019

Utvecklingen förblir uppåtgående

Tele2 Ab

21/05/2019

Uppgången borde återkomma på kort sikt

MODERN TIMES GROUP

21/05/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

Alfa Laval AB

21/05/2019

En konsolidering i riktning mot stödnivåerna är trolig

Atlas Copco AB

21/05/2019

En konsolidering kan följa

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

21/05/2019

Uppgången borde återkomma på kort sikt

Gold, spot, Chicago

21/05/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

Boliden AB

21/05/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

Volvo AB

21/05/2019