Teknisk Analys

Använd vår dagliga tekniska analys för att bättre förstå marknaderna och som hjälp vid investeringsbeslut.

Osäkerheten dominerar

EUR-SEK

22/05/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

Skanska AB

22/05/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Alfa Laval AB

22/05/2019

Tecknen på uppgång kvarstår

Tele2 Ab

22/05/2019

Uppgången borde återkomma på kort sikt

MODERN TIMES GROUP

22/05/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

Gold, spot, Chicago

22/05/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Hexagon AB

22/05/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Svenska Handelsbanken AB

22/05/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Boliden AB

22/05/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

Volvo AB

22/05/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

OMX

22/05/2019

Det tekniska läget är relativt osäkert

Swedish Match AB

22/05/2019