Teknisk Analys

Använd vår dagliga tekniska analys för att bättre förstå marknaderna och som hjälp vid investeringsbeslut.

Osäkerheten dominerar

EUR-SEK

23/05/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

SSAB AB

23/05/2019

Uppgången borde återkomma på kort sikt

NOKIA

22/05/2019

Analysen tyder inte på nedgång på medellång sikt

Lundin Petroleum AB

22/05/2019

Osäkerheten dominerar

Atlas Copco AB

22/05/2019

Osäkerheten dominerar

DAX 30

22/05/2019

Det tekniska läget är relativt osäkert

USD-SEK

22/05/2019

En konsolidering kan följa

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

22/05/2019

Analysen tyder inte på nedgång på medellång sikt

TELIA CO AB

22/05/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Sandvik AB

22/05/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Swedbank AB

22/05/2019

Osäkerheten dominerar

Brent Crude, continuation (N9), London

22/05/2019