Teknisk Analys

Använd vår dagliga tekniska analys för att bättre förstå marknaderna och som hjälp vid investeringsbeslut.

Osäkerheten dominerar

OMX

12/12/2019

Risk för korrigering under motståndsnivåerna

MODERN TIMES GROUP

12/12/2019

Osäkerheten dominerar

Alfa Laval AB

12/12/2019

Man kan spekulera i en återhämtning

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

12/12/2019

Tecknen på uppgång kvarstår

Electrolux AB

12/12/2019

Det tekniska läget är relativt osäkert

Getinge Ab B

12/12/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

USD-SEK

12/12/2019

Rörelsen ger inte anledning att återkomma på mycket kort sikt

Svenska Handelsbanken AB

12/12/2019

Man kan spekulera i en återhämtning

Nordea Bank

12/12/2019

Utvecklingen förblir uppåtgående

SKF AB

12/12/2019

Uppgången borde återkomma på kort sikt

NOKIA

12/12/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

EUR-SEK

12/12/2019