Teknisk Analys

Använd vår dagliga tekniska analys för att bättre förstå marknaderna och som hjälp vid investeringsbeslut.

Tecknen på uppgång kvarstår

EUR-SEK

21/08/2019

Uppgången borde återkomma på kort sikt

Swedish Match AB

21/08/2019

Tecknen på uppgång kvarstår

Gold, spot, Chicago

21/08/2019

Tecknen på uppgång kvarstår

Hennes & Mauritz AB

21/08/2019

Uppgången borde återkomma på kort sikt

Svenska Handelsbanken AB

21/08/2019

Man kan spekulera i en återhämtning

SSAB AB

21/08/2019

Uppgången borde återkomma på kort sikt

Nordea Bank

21/08/2019

Det tekniska läget är relativt osäkert

NOKIA

21/08/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

Boliden AB

21/08/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

OMX

21/08/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Swedbank AB

21/08/2019

Osäkerheten dominerar

Skanska AB

21/08/2019