Teknisk Analys

Använd vår dagliga tekniska analys för att bättre förstå marknaderna och som hjälp vid investeringsbeslut.

En konsolidering i riktning mot stödnivåerna är trolig

TELIA CO AB

18/01/2019

Utvecklingen förblir uppåtgående

Atlas Copco AB

18/01/2019

Tecknen på uppgång kvarstår

Sandvik AB

18/01/2019

Tecknen på uppgång kvarstår

Skanska AB

18/01/2019

Tecknen på uppgång kvarstår

Swedbank AB

18/01/2019

Risken är liten på medellång sikt

Alfa Laval AB

18/01/2019

Osäkerheten dominerar

Tele2 Ab

18/01/2019

Teknisk möjlighet

MODERN TIMES GROUP

18/01/2019

Analysen tyder inte på nedgång på medellång sikt

OMX

18/01/2019

Utvecklingen förblir uppåtgående

Swedish Match AB

18/01/2019

Analysen tyder inte på nedgång på medellång sikt

Volvo AB

18/01/2019

Tecknen på uppgång kvarstår

Boliden AB

18/01/2019