Teknisk Analys

Använd vår dagliga tekniska analys för att bättre förstå marknaderna och som hjälp vid investeringsbeslut.

En konsolidering kan följa

Atlas Copco AB

23/05/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Sandvik AB

23/05/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

Skanska AB

23/05/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Swedbank AB

23/05/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

Alfa Laval AB

23/05/2019

Osäkerheten dominerar

Brent Crude, continuation (N9), London

23/05/2019

Tecknen på uppgång kvarstår

Tele2 Ab

23/05/2019

Uppgången borde återkomma på kort sikt

MODERN TIMES GROUP

23/05/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

OMX

23/05/2019

En konsolidering kan följa

Swedish Match AB

23/05/2019

Utvecklingen förblir uppåtgående

ERICSSON (Stockholm)

23/05/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

Electrolux AB

23/05/2019