Teknisk Analys

Använd vår dagliga tekniska analys för att bättre förstå marknaderna och som hjälp vid investeringsbeslut.

En konsolidering är trolig under motståndet

Svenska Handelsbanken AB

20/01/2020

Utvecklingen förblir uppåtgående

OMX

20/01/2020

Risk för korrigering under motståndsnivåerna

Alfa Laval AB

20/01/2020

Risken är liten på medellång sikt

ERICSSON (Stockholm)

20/01/2020

Det tekniska läget är relativt osäkert

Securitas AB

20/01/2020

En konsolidering är trolig under motståndet

Hennes & Mauritz AB

20/01/2020

Utvecklingen förblir uppåtgående

Tele2 Ab

20/01/2020

Osäkerheten dominerar

Sandvik AB

20/01/2020

Tecknen på uppgång kvarstår

EUR-SEK

20/01/2020

Utvecklingen förblir uppåtgående

Hexagon AB

20/01/2020

Utvecklingen förblir uppåtgående

Husqvarna AB

20/01/2020

Tecknen på uppgång kvarstår

Lundin Petroleum AB

20/01/2020