Teknisk Analys

Använd vår dagliga tekniska analys för att bättre förstå marknaderna och som hjälp vid investeringsbeslut.

Motståndsnivåerna ligger nära

Skanska AB

19/03/2019

Risk för korrigering under motståndsnivåerna

Tele2 Ab

19/03/2019

En konsolidering i riktning mot stödnivåerna är trolig

EUR-SEK

19/03/2019

En konsolidering i riktning mot stödnivåerna är trolig

Husqvarna AB

19/03/2019

Inga tecken på förbättring

Alfa Laval AB

18/03/2019

Osäkerheten dominerar

Atlas Copco AB

18/03/2019

Det tekniska läget är relativt osäkert

Volvo AB

18/03/2019

Osäkerheten dominerar

Brent Crude, continuation (K9), London

18/03/2019

En konsolidering i riktning mot stödnivåerna är trolig

Husqvarna AB

18/03/2019

Det tekniska läget är relativt osäkert

OMX

18/03/2019

Inga tecken på förbättring

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

18/03/2019

Osäkerheten dominerar

Sandvik AB

18/03/2019