Teknisk Analys

Använd vår dagliga tekniska analys för att bättre förstå marknaderna och som hjälp vid investeringsbeslut.

En konsolidering är trolig under motståndet

Sandvik AB

24/05/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

Skanska AB

24/05/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Swedbank AB

24/05/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Alfa Laval AB

24/05/2019

En konsolidering kan följa

Brent Crude, continuation (N9), London

24/05/2019

Tecknen på uppgång kvarstår

Tele2 Ab

24/05/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

MODERN TIMES GROUP

24/05/2019

Osäkerheten dominerar

EUR-SEK

24/05/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

OMX

24/05/2019

En konsolidering kan följa

Swedish Match AB

24/05/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Gold, spot, Chicago

24/05/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Volvo AB

24/05/2019