Teknisk Analys

Använd vår dagliga tekniska analys för att bättre förstå marknaderna och som hjälp vid investeringsbeslut.

Det tekniska läget är relativt osäkert

USD-SEK

15/10/2019

Inga tecken på förbättring

Atlas Copco AB

15/10/2019

Det tekniska läget är relativt osäkert

TELIA CO AB

15/10/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Getinge Ab B

15/10/2019

Det tekniska läget är relativt osäkert

Nordea Bank

15/10/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

SSAB AB

15/10/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Husqvarna AB

15/10/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

Hexagon AB

15/10/2019

En konsolidering är trolig under motståndet

Gold, spot, Chicago

15/10/2019

Den nedåtgående tendensen kan återkomma

MODERN TIMES GROUP

15/10/2019

Rörelsen ger inte anledning att återkomma på mycket kort sikt

Brent Crude, continuation (Z9), London

15/10/2019

Analysen tyder inte på nedgång på medellång sikt

Lundin Petroleum AB

15/10/2019