Viktig information gällande förtida avveckling av Bull & Bear värdepapper

5

MAR
2019

Följande värdepapper kommer vi att avlistas. Investerare som äger värdepappret har möjlighet att sälja tillbaka innehavet under vanlig handel. I annat fall kommer ett restvärde motsvarande antalet värdepapper gånger att betalas ut som en kontaktbetalning.

 

05.03.2019:

BULL DAX X2 SG                   DE000SG3TN03

BULL BOLIDEN X4 SG           DE000SG39NL2

BULL DAX X15 SG 4               LU1443950263

BULL OMX X15 SG 4              LU1443950693

BEAR DAX X15 SG 5              LU1784848183

BEAR DAX X10 SG 4              LU1784848266

BEAR OMX X10 SG 4             LU1784848696

BEAR DAX X10 SG 2              DE000SG7YEY8

BEAR DAX X5 SG 1                LU1784848340

 

07.03.2019:

BULL OMX X10 SG                 DE000SG3TNQ4

BULL DAX X5 SG                   DE000SG3TN37

BULL DAX X6 SG                   DE000SG3TN45

BULL DAX X7 SG                   DE000SG3TN52

BULL DAX X8 SG                   DE000SG3TN60

BULL DAX X9 SG                   DE000SG3TN78

BULL OMX X5 SG                   DE000SG3TNK7

BULL OMX X6 SG                   DE000SG3TNL5

BULL OMX X7 SG                   DE000SG3TNM3

BULL OMX X8 SG                   DE000SG3TNN1

BULL OMX X9 SG                   DE000SG3TNP6

BEAR OMX X3 SG                  DE000SG3TNS0

BEAR OMX X4 SG                  DE000SG3TNT8

BEAR OMX X5 SG                  DE000SG3TNU6

BEAR OMX X6 SG                  DE000SG3TNV4

BULL OMX X11 SG                 DE000SG3TWN2

 

08.03.2019:

BEAR ESTOXX X5 SG           DE000SG5USH5

BEAR DAX X6 SG                   DE000SG38501

BEAR OMX X10 SG 3             DE000SG7YE45

BULL OMX X15 SG 3              DE000SG7YEX0

BEAR OMX X5 SG 1               LU1784848779

BEAR OMX X15 SG 5             LU1784848423

BEAR OMX X15 SG 4             LU1514176988

BULL OMX X10 SG 1              LU1784848852

 

Tveka inte att kontakta oss på 020 980 791 eller listedproducts.sweden@sgcib.com för ytterligare information!

 

Bästa hälsningar,

Societe Generale