Integritetspolicy och cookies

Följande är en policy gällande integritet och cookies för Societe Generales [Listed Products] webbplats, som drivs av Societe Generales Londonfilial.

Insamling av information

Societe Generale (SG) kan komma att inhämta personlig information om dig under ditt användande av SG Listed Products webbplats, bland annat genom användandet av online- eller offlineformulär.

Användande av din information

Den information du frivilligt ger oss genom denna webbplats eller e-post (som kan innehålla ditt namn, företag, adress och kontaktuppgifter såsom ditt telefonnummer och e-postadress) kommer att användas för följande ändamål:

a) uppfyllande av dina önskemål, exempelvis gällande publikationer eller information relaterad till SG Listed Products;

b) om du har mailat oss en förfrågan (exempelvis gällande någon av våra börshandlade produkter eller en kommande publikation eller evenemang) kommer vi att använda din e-postadress för att svara på din fråga.

c) vi kan också komma att skicka mer information om våra tjänster, produkter, publikationer, evenemang eller hålla dig informerad genom våra regelbundna nyhetsbrev under förutsättning att du har angett att du vill bli kontaktad angående detta.

 

Vem delar vi din information med?

Vi kan (i den utsträckning det behövs) komma att vidarebefordra din personliga information till bolag i Societe Generale koncernen och Societe Generales partners, leverantörer och underleverantörer (för vilka vi förblir ansvariga i detta hänseende), vilka hjälper oss att tillhandahålla de tjänster vi erbjuder, såsom att uppfylla en förfrågan efter information, ta emot och skicka meddelanden, uppdatera marknadsföringslistor, analysera data, erbjuda stödtjänster eller andra uppgifter från tid till annan. Våra agenter och leverantörer kommer endast att använda din information i den utsträckning det behövs för att kunna utföra sina uppgifter.

För det fall att vi genomgår en omorganisation eller säljs till tredje man, samtycker du till att den personliga information om dig som vi innehar kan överlåtas till den omorganiserade enheten eller till tredje man.

Vi kan komma att avslöja personlig information om dig till tredje man, om det fordras av rättskipande myndighet, annan myndighet med styrande eller regulatorisk funktion och dessa myndigheters tjänstemän eller tredje man i samband med en utredning gällande bedrägeri, intrång i immateriella rättigheter, lagbrott eller annan handling som är olaglig och som kan komma att exponera oss för ansvar, eller för att skydda våra rättigheter och tillgångar.

Internationalla överföringar

Din personliga data kan komma att behandlas av personal, verksam utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller din lokala jurisdiktion, som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer, vilka vi valt på grund av deras expertkunskap inom vissa områden. Detta kan till exempel ske om en eller flera av våra servers från tid till annan placeras utanför EES eller om någon av våra tjänsteleverantörer är etablerad utanför EES. Om vi överför din information till en plats utanför EES på detta sätt, kommer vi att tillse att dina personuppgifter fortsatt skyddas.

Andra webbplatser

SG Listed Products webbplats kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från våra partners och annonsörers webbplatser samt till andra webbplatser som innehåller viktig information. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, ber vi dig uppmärksamma att dessa webbplatser har egna integritetspolicys och att vi inte åtar oss något ansvar för dessa policys. Var vänlig undersök dessa policys innan du lämnar någon personlig information på webbplatserna.

Din rätt till åtkomst av och rätt att ändra din personliga information

Du har rätt att begära en kopia av den personliga information om dig som vi har i våra register, genom att skriva till ”The Listed Products team”, Societe Generale, 10 Bishops Square, London, E16 EG. Du kan även välja att skicka e-post till listedproducts.sweden@sgcib.com. Kopian kommer att tillställas dig kostnadsfritt. Vid eventuella extra kopior kan Societe Generale komma att ta ut en administrationsavgift.

Du har också rätt att, när som helst, invända mot behandling av din personliga information, att begära att felaktig information om dig rättas eller tas bort, eller att begära att vi inte behandlar din information för marknadsföringsändamål. Om du önskar att göra något av detta, bör du kontakta oss på ovanstående adress. Vi kommer att behålla viss information som du har begärt att vi tar bort i våra arkiv för att lösa framtida tvister, lokalisera fel eller för att möjliggöra tillämpning av våra villkor. Vi kommer endast att behålla data så länge det ändamål för vilket den insamlades är aktuellt och det kan krävas att vi behåller viss information om dig efter att ditt förhållande till Societe Generale har upphört, till exempel för juridiska och regulatoriska ändamål.

Vad är cookies och hur används de?

Denna policy förklarar hur vår webbplats använder cookies. Det utgör en del av den viktiga informationen och villkoren för vår webbplats.
SG Listed Products webbplats använder sex stycken cookies. En cookie är en mindre fil, vanligtvis bestående av bokstäver och siffror, som laddas ner till en dator (eller annan utrustning) när användaren går in på vissa webbplatser. Cookies möjliggör för webbplatsen att känna igen datorn under sessionen. För mer information gå till: http://www.allaboutcookies.org och www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies. 
Det finns typiskt sett två typer av cookies; ”session cookies” som upphör så snart din webbläsarsession avslutas. Den andra typen av cookies är ”persistent cookies”, som lagras på din dator för att spara val eller för att rikta reklam. SG Listed Products webbplats använder en kombination av ”session cookies” och ”persistent cookies”.

Nödvändiga cookies

Dessa cookies möjliggör för webbplatsen att känna igen dig när du söker på webbplatsen och att lagra information om att du har accepterat vår ansvarsfriskrivning. De cookies som utför denna funktion definieras som ”nödvändiga” cookies enligt EU-direktivet om integritet och elektronisk kommunikation från 2003.

Icke-nödvändiga cookies

SG Listed Products webbplats använder ”analytical cookies” för statistikändamål, för att förbättra surfupplevelsen av vår webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra hur webbplatsen fungerar och säkerställer att du har tillgång till den information du efterfrågar samt att du lätt kan hitta den.

 

Vilka cookies används av SG Listed Products webbplats och vad gör de?

Cookie Namn Syfte Mer information

Accept av disclaimer

 

disclaimer_accepted

”Flag cookie” som talar om för oss att användaren har sett och accepterat vår ansvarsfriskrivning en viss dag. Den löper ut efter en dag.

För att återkalla ditt medgivande efter att ha accepterat denna cookie, radera cookien som heter disclaimer_accepted. Lär dig mer om hur det fungerar på www.aboutcookies.org.

”Session cookie”

JSESSIONID

”Session cookies” möjliggör för webbplatsen att lagra dina förflyttningar från sida till sida, så att du inte behöver fylla i information flera gånger, efter att du redan uppgett denna för webbplatsen. Den löper ut efter att du stänger ner webbläsaren.

 

För att återkalla ditt medgivande efter att ha accepterat denna cookie, radera cookien som heter JSESSIONID. Lär dig mer om hur det fungerar på www.aboutcookies.org.

Google Analytics

_utma

Dessa cookies används för att samla information om hur besökare använder webbplatsen. Informationen används för att förbättra webbplatsen. Dessa cookies sparar information i anonym form, inklusive antalet besökare, varifrån besökarna kommer och vilka sidor de besökt. Klicka här för en överblick av integritet hos Google.

Löper ut två år efter tiden för uppläggandet.

__utmb

30 mins

Google analytics (third party cookie).

Used to determine new sessions/visits. (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs)

Löper ut trettio minuter efter tiden för uppläggandet

__utmc

session

Google analytics (third party cookie).

Set for interoperability with urchin.js.
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs)

Inte fastställt

__utmt

 

10 minutes

Google analytics (third party cookie).

Used to throttle request rate.

(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs)

 

__utmz

6 months

Google analytics (third party cookie).

Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached the site.

(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs)

Löper ut sex månader efter dagen för uppläggandet

Ändringar av vår integritetspolicy
Alla framtida ändringar som vi gör på vår integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida och, om det är lämpligt, meddelas dig via e-post.

 

Vad är en cookie? 

En cookie är en textfil som registreras i ett utrymme på hårddisken på din terminal* när du besöker en onlinetjänst via din webbläsare. En cookie gör det möjligt för användaren att identifiera terminalen där den är registrerad under tiden för cookiens giltighet eller upptagning.
* Terminal innebär utrustningen (dator, surfplatta, smartphone) som du använder för att visa en webbplats, ett program, innehållet i en reklamannons etc.

Varför använder vi cookies?

Under förutsättning att du godkänner det, använder vi cookies på vår webbplats för att möjliggöra en effektivare surfning för användare. Cookies gör det möjligt för dig att ansluta till dina onlinetjänster på hemsidan www.societegenerale.se och välja inställningar för anslutningen (t.ex. språk), för att köpa produkter och onlinetjänster samt för att använda verktyg, exempelvis simulatorer.

De cookies som vi överför tillåter oss också:

  • Att fastställa statistik och antal besökare samt användning av de olika delar som utgör vår webbplats (avdelningar och besökt innehåll), vilket möjliggör för oss att förbättra intresset och funktionen för våra tjänster;
  • Att anpassa utseendet på vår webbplats till inställningarna för digital visning på din terminal (använt språk, upplösning på displayen, använt operativsystem etc.) under dina besök på vår webbplats, i enlighet med den utrustning och programvara som din terminal innehåller för visning eller läsning;
  • Att komma ihåg information i ett formulär som du fyllt i på vår webbplats;
  • Att ge dig tillgång till reserverade och personliga utrymmen på vår webbplats, tack vare identifieringsinformation och information som du tidigare har anförtrott oss med;
  • Att genomföra säkerhetsåtgärder, särskilt när du ombeds att ansluta på nytt till det reserverade utrymmet efter en period av frånvaro från vår hemsida;

Vilka cookies använder vi?

Vilka vookies använder vi? Vilkem typ av insamlad information? Lagringstid? Av vilken anledning? Är det absolut nödvändigt?

JSESSIONID

 

session

Dessa cookies används för att anpassa besökarens upplevelse och spara användarinställningar genom att koppla dem till webbplatsens konto.

disclaimer_accepted 1 månad Dessa cookies används för att komma ihåg om besökaren har accepterat friskrivningen på sidan eller inte.
__utma 2 år Används för att särskilja användare och sessioner.
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs)
__utmb 30 minuter Google analytics (tredjepartscookies).
Används för att fastställa nya sessioner/besök.
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs)
__utmc session Google analytics (tredjepartscookies).
Anger driftskompatibilitet med urchin.js.
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs)
__utmt 10 minuter Google analytics (tredjepartscookies).
Används för att reglera användningsfrekvens.
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs)
__utmz 6 månader Google analytics (tredjepartscookies).
Lagrar trafikkällan eller marknadsföringskampanjen som förklarar hur användaren nådde platsen.
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs)

 

Tredejepartscookies

De cookies som för närvarande överförs av tredje part kan tillåta dem, under giltighetstiden för dessa cookies, att räkna antalet visningar av innehållet som sprids via våra utrymmen, att identifiera innehållet som visas, hur många gånger varje användare har klickat, vilket ger dem möjlighet att upprätta statistik. 
Utfärdandet och användningen av cookies av tredje part villkoras i enlighet med dessa tredje parters policys avseende cookies. Vi informerar dig om syftet bakom de cookies som vi har kunskap om, vilka du antingen måste acceptera eller neka.

Villkor för att neka och ta bort cookies

Upptagningen av en cookie i en terminal är i huvudsak villkorad av ett accepterande från användaren av terminalen, som dess användare kan uttrycka och ändra när som helst och utan kostnad.
Om du har accepterat upptagningen av cookies i din webbläsare, kan cookies, som är integrerade på sidor och i innehåll som du besökt, tillfälligt lagras i ett utrymme på din terminal.
Om du nekar en upptagning av cookies på din terminal, eller om du tar bort de som är registrerade där, kan du inte längre använda ett visst antal funktioner på vår hemsida.
Om du inte samtycker till upptagning av cookies på din terminal, eller om du tar bort de som är registrerade där, kommer du inte längre kunna använda ett visst antal funktioner på vår hemsida. Om du vill inaktivera Google analytics cookies kan du hämta och installera följande verktyg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.  
Om du vill avinstallera cookies, kan du förhindra att din webbläsare lagrar ”persistent cookies” genom att ställa in din webbläsare enligt följande:

Avinstallation av cookies

Om du vill avinstallera cookies, kan du förhindra att din webbläsare lagrar ”persistent cookies” genom att ställa in din webbläsare enligt följande:

För Microsoft Internet Explorer:

(a) välj ”Verktyg” / ”Internet-alternativ” i menyraden;
(b) klicka på ”Säkerhet” och därefter på ”Avancerat”-fliken; och
(c) välj den inställning under ”Cookies”-menyn som passar dig bäst. Du kan välja en automatisk hantering av cookies (standard) eller kryssa i rutan för ”Åsidosätt automatisk hantering av cookies” och därefter välja ”Neka” under ”Första parts cookies”. Välj ”Tillåt alltid sessions-cookies” under ”Tredje parts cookies” och tryck ”OK”.

För Firefox:

(a) välj ”Verktyg” / ”Alternativ” i menyraden;
(b) välj kategori ”Sekretess”; och
(c) klicka på ”Cookies”, välj ”Tillåt cookies från webbplatser”, välj ”Till dess att jag avslutar Firefox” och tryck ”OK”.

För Safari:

(a) välj ”Inställningar” i Safarimenyn och klicka på ”Säkerhet”; och
(b) klicka på ”Alltid” för att acceptera och lagra alla cookies. Klicka på ”Bara från webbplatser du navigerar till” för att förhindra att cookies lagras som kommer från andra webbplatser än de du öppnat. Detta val förhindrar dem som gör reklam på webbplatser du besöker från att lagra cookies på din dator. För att se vilka cookies du har accepterat, klicka på ”Visa Cookies”. Du kan då avlägsna cookies.

För Netscape:

(a) välj ”Redigera” / ”Preferenser” i menyraden;
(b) välj ”Sekretess & Säkerhet”; och
(c) välj ”Cookies” och klicka därefter på ”Acceptera endast cookies från tidigare webbplatser” och på ”Acceptera endast från nuvarande session”

 

General Data Protection Regulation (GDPR)

Läs mera om vår GDPR policy här.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss

  020 980 791